У своїй діяльності «Артеріум» керується українським законодавством, нормами і положеннями, які регулюють сфери діяльності компанії. Корпорація та її учасники дотримуються законодавства країн, де компанія здійснює свою діяльність, міжнародних стандартів і норм.

Етика клінічних досліджень

«Артеріум» гарантує, що всі пацієнти/здорові добровольці, які беруть участь у клінічних дослідженнях, надають добровільну і свідому згоду на участь у дослідженні шляхом підписання інформаційної згоди, після отримання ними повної інформації про дослідження та досліджуваний препарат та надання лікарем-дослідником відповідей на всі запитання, які виникають. Таку згоду пацієнт/здоровий доброволець надає перед проведенням йому будь-яких процедур.

Альтернативні методи тестування на тваринах

Корпорація «Артеріум» впроваджує альтернативні методи контролю якості, що використовуються при рутинному контролі якості нашої продукції з метою мінімізації впливу своєї діяльності на тварин. Контроль показника «Пірогенність», який контролювався на кроликах, змінився на контроль за показником «Бактеріальні ендотоксини» з використання LAL-тесту. До 2020 року компанія планує повністю відмовитися від тестування ліків на лабораторних тваринах (мишах) і перейти на альтернативні методи контролю.

Відповідальні закупівлі

Корпорація «Артеріум» будує та підтримує прозорі та етичні стосунки з усіма партнерами базуючись на довгостроковій співпраці та взаємовигідній кооперації. Загальний обсяг закупівель перевищує 1 млрд. гривень на рік від партнерів з усього світу. Вибір якісних товарів та послуг має для Корпораціі «Артеріум» найвищий пріоритет під час закупівлі. Ми дотримуємося конфіденційності під час проведення тендерів та завжди створюємо відкриті та прозорі умови вибору постачальників орієнтуючись на отримання найбільшої доданої вартості компанією. Переважна більшість наших тендерів проводиться на інтернет ресурсі tender.arterium.ua, до якого мають доступ усі охочі. Усі наші партнери в повній мірі поінформовані щодо системи вибору постачальників, яка передбачає переваги для партнерів, з якими маємо позитивний та багаторічний досвід співпраці. Задля забезпечення мінімізації ризиків ми завжди підтримуємо співпрацю з декількома виробниками.

Якість

Компанія розглядає усі звернення, що стосуються якості ліків від клієнтів і реєструє їх. Вони можуть надходити від Держлікслужби, лікарів, дистриб’юторів, медичних представників та споживачів. Після реєстрації звернення проводиться первинний аналіз чи наш це продукт, чи є повідомлення обґрунтованим, чи приймались ліки відповідно до інструкції, аналізуємо чи не було подібних звернень раніше. Після визначення обґрунтованості запиту проводиться внутрішнє розслідування, у разі необхідності перевіряємо архівні зразки на предмет підтвердження або спростування відхилення. Ми завжди надаємо зворотній зв’язок заявнику. Кожне звернення − це потенційне джерело поліпшень, цінність такої системи у використанні будь-якого зовнішнього сигналу для поліпшення внутрішніх процесів. Для нашої компанії це не тільки етична поведінка зі споживачами та партнерами, а й інструмент для покращення процесів і продуктів.

Аудити

Корпорація «Артеріум» та її учасники регулярно проводять зовнішні аудити постачальників та виробників сировини та матеріалів. Компанія перевіряє інфраструктуру підприємства, стан приміщень та обладнання, кваліфікацію персоналу, систему управління замовлень клієнтів, систему документації, наявність усіх необхідних допоміжних систем, контроль за якістю вхідних матеріалів та продукту на всіх стадіях виробництва тощо. Тільки кваліфіковані виробники та постачальники, які отримали позитивні оцінки за результатами аудиту, допускаються до співпраці. Ми відкриті до аудитів з боку наших партнерів. Для прикладу, «Артеріум» приймає аудити з боку дистриб’юторів, з якими ми співпрацюємо. Також на запит дистриб’юторів проводилися дистанційні аудити через анкетування. Анкети містили питання щодо виконання вимог Ліцензійних умов провадження діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами та вимог належної дистриб’юторської практики. Періодичність анкетувань визначається на підставі аналізу ризиків та може відрізнятися в залежності від Системи управління якості дистриб’ютора.

Відповідальний маркетинг

Відповідальна маркетингова діяльність Корпорації «Артеріум» та її учасників надає можливість фахівцям охорони здоров’я отримувати достовірну інформацію про лікарські засоби і, таким чином, сприяти раціональному використанню препаратів з максимальною користю для здоров’я пацієнтів. У 2018 році компанія посіла 2 місце в рейтингу Best Marketing Teams в категорії «Лікарські засоби та медичні послуги». Організатор рейтингу – Всеукраїнська рекламна каоліція.

Ми прагнемо відповідати високим етичним стандартам, дотримуватися місцевих і національних законів, та міжнародних норм країн, де ведемо бізнес. Слідуємо етичним правилам у взаємодії зі співробітниками, пацієнтами, клієнтами, постачальниками та іншими зацікавленими сторонами.

 

Програма «Активний спосіб життя»

Проекти для залучення до активного способу життя

ПРОГРАМА «ЩО ВАРТО ЗНАТИ»

Як запобігти виникненню захворювань