Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (зі змінами та доповненнями), надаю однозначну згоду Корпорації «Артеріум» на обробку* моїх особистих персональних даних у способи та строки, визначені законодавством України, а саме: ім'я, телефон, е-mail, які підтверджують мою ідентифікацію, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних Корпорації «Артеріум» з метою реалізації відносин у сфері інформаційної безпеки, відносин у сфері охорони здоров'я, забезпечення реалізації визначених законодавством та іншими внутрішніми документами підприємства прав і обов'язків у сфері обміну інформацією.

Будь-яка обробка моїх персональних даних відповідно до мети, зазначеної вище, у тому числі передача моїх персональних даних будь-яким третім особам, не потребують моєї окремої згоди або окремого сповіщення про таку обробку з боку Корпорації «Артеріум».

*Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею, у т.ч. третім особам), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.