Ми прагнемо відповідати високим етичним стандартам, дотримуватися місцевих і національних законів, та міжнародних норм країн, де ведемо бізнес. Слідуємо етичним правилам у взаємодії зі співробітниками, пацієнтами, клієнтами, постачальниками та іншими зацікавленими сторонами.

Етика в клінічних дослідженнях

Клінічні дослідження допомагають визначити безпечність та ефективність нових лікарських засобів. Безпека пацієнта — головне завдання ще на етапі фармацевтичної розробки.

Ми проводимо клінічні дослідження відповідно до:

  • стандартів GCP* і GLP**
  • Наказу МОЗ України «Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів і експертизи матеріалів клінічних випробувань»
  • Настанов «Лікарські засоби. Належна клінічна практика», затверджених Наказом МОЗ України
  • законодавства країн, в яких ведемо бізнес

*Належна клінічна практика (GCP) – сукупність правил щодо планування, виконання, оцінки та документування клінічних випробувань лікарських препаратів (відповідно до Розділу 1.27 Міжнародної ради з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів для людини).
** Належна лабораторна практика (GLP) – принципи та правила, пов'язані з організаційним процесом та умовами, за яких доклінічні дослідження безпеки для здоров'я людини та довкілля плануються, виконуються, контролюються, документуються, оформлюються у вигляді звіту та зберігаються в архіві (відповідно до Наказу МОЗ України від 28.03.2013 р. №247 Про затвердження Настанови "Лікарські засоби, належна регуляторна практика").

Під час проведення доклінічних досліджень ми дотримуємося норм і вимог таких документів:

  • Наказ МОЗ України «Про затвердження порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів»
  • Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментах або в інших наукових цілях

Принципи етики

«Принципи етики» — це принципи поведінки, дотримання яких Корпорація «Артеріум» очікує від співробітників. Принципи допомагають приймати щоденні рішення, підтримувати репутацію чесного та надійного партнера.

Етичний маркетинг

Відповідальна маркетингова діяльність Корпорації «Артеріум» надає можливість фахівцям охорони здоров'я отримувати достовірну інформацію про лікарські засоби і, таким чином, сприяти раціональному використанню препаратів з максимальною користю для здоров'я пацієнтів. У співпраці з фахівцями охорони здоров'я всі співробітники «Артеріум» дотримуються чинних законів, правил Належної практики промоції, галузевих кодексів та внутрішніх стандартів Корпорації.

Відповідальні закупівлі

Ефективне та відповідальне управління системою закупівель і поставок відіграє важливу роль у створенні якісної продукції. Ми регулярно проводимо зовнішні аудити постачальників сировини та матеріалів. Обираючи постачальників сировини рослинного походження, ми дотримуємося вимог Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).

Прозорість ведення бізнесу

Відкритість і прозорість — невід'ємні елементи нашого діалогу із зацікавленими сторонами та основа довіри. Інформація про нашу діяльність представлена на сайті www.arterium.ua.

Програма «Активний спосіб життя»

Проекти для залучення до активного способу життя

ПРОГРАМА «ЩО ВАРТО ЗНАТИ»

Як запобігти виникненню захворювань